Zůstaňte s námi ve spojení! / Stay in touch with us!

* označuje požadovanou

Souhlasím, aby Česká komora PMI, z.s. (se sídlem: Na Dvorcích 18, 140 00 Praha 4, IČ: 22887903 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl CL, vložka 22977) zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu Jméno a příjmení, název společnosti, e-mail a telefonní číslo, získaných v souvislosti s poskytováním produktů či služeb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k marketingovým účelům: zasílání newsletteru a informací o konaných akcí. K těmto účelům využíváme nástroj Mailchimp. Při poskytnutí výše uvedeného souhlasu, akceptujete také politiku ochrany osobních údajů Mailchimpu, se kterým máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR.

Email Marketing Powered by Mailchimp